KIRPYKLA

 

Parodoje dalyvauja Vilniaus dailės akademijos tapytojai bakalaurai. Šis kūrybinių praktikų projektas plėtoja tapybą trimatėje erdvėje. Savaip interpretuodami ar perkurdami XX amžiui būdingus konceptus, jaunieji tapytojai kaleidoskopiškai žvelgia į kultūros paveldą. Tradicinėmis priemonėmis įgyvendintas meninis vaizdas slenkasi koliažo, asambliažo, akumuliacijos, instaliacijos ar performanso link. Kas būdinga šiai parodai?

„Kirpti ir klijuoti“ (cut-copy-paste) – tai žodžiai, bene tiksliausiai nusakantys šios parodos sumanymą.
Keletas sakinių apie kontekstą. Aplikacija ir koliažas – tai sąvokos, žyminčios ryžtingą iliuzinės tapybos laikotarpio pabaigą ir tiesiančios kelią objekto menui. Dadaistai XX amžiaus pradžioje išryškino abejones pasaulio tvarka, taigi ironija ir sarkazmas tapo raiškos turiniu, o koliažas – raiškos forma. Koliažas, kitaip tariant, skirtingumų komponavimas arba asambliavimas – labiau primena orkestruotę, suklijuotą iš sukarpytų konceptų ir pasisavintų medžiagų... nebūtinai darniai skambančią. „Rastas daiktas“ natūroje ar kultūroje, taipogi kitų menininkų kūryboje, tampa laisvai „pasisavinamas“ ir suprantamas kaip tinkama medžiaga kūriniui – panašiai kaip dažai. Trimačiai koliažai – asambliažai yra neatsiejami nuo poparto. Populiariosios kultūros medžiaga – reklama ir komiksas – išpjaunama, iškerpama iš konteksto, izoliuojant objektą, jungiama dažnai prieštaravimo principu, kaip reakcija į abstraktųjį ekspresionizmą arba kaip jo tęsinys. Popartas ir minimalizmas – tai sąjūdžiai, po kurių atsirado postmodernizmas kaip strategija, o kai kurie pavyzdžiai – kaip konceptuali meno praktika. Kiekviena kultūrinė banalybė, kičas, ironija mechaniškai dauginami ir reprodukuojami panašiai kaip reklamoje. Akumuliacija ar/ir instaliacija gali būti suprantama kaip nauja readymade banga, naujos meninės realybės paieškos.
Jaunųjų kūrėjų pastangos gana originalios, tačiau jeigu šmėkšteli koks nors atpažįstamas kultūros epizodas, tai tikrai tinka idėjai „Kirpykla“.

 

Projektas „Jaunieji.Žalia sąmonė“. VDA studentų ekspozicija „Kirpykla“, kuratorius Česlovas Lukenskas.

Parodos laikas: 05 03-05 13

Vieta: galerija "Meno parkas"

 

KRAUNASI ...