Parodos laikas: 2016 09 01 - 2016 09 16. Atidarymas: 18 val.

Vieta: Galerija "Meno parkas" (Rotušės a. 27, Kaunas)

Dailininkų sąjungos galerija. ŠIANDIEN PRIEŠ VAKAR

 

KAUNE PRISTATOMA PARODŲ SERIJA SKIRTA GARSIAM LIETUVIŲ TAPYTOJUI ARŪNUI VAITKŪNUI

Rugpjūčio mėnesį Kauno galerijose pradedama tęstinio Dailininkų sąjungos galerijos projekto „Meistrai ir mokiniai“ parodų serija „Šiandien prieš vakar“, skirta garsaus lietuvių tapytojo Arūno Vaitkūno (1956-2005) atminimui bei VDA KF Tapybos studijos (dabar – Tapybos katedra) dvidešimtmečiui.

Parodų serijos „Šiandien prieš vakar“ kuratorės Jovitos Aukštikalnytės-Varkulevičienės teigimu, rengti parodas, kurių ašis yra tapytojas Arūnas Vaitkūnas – nėra paprasta: „Tai – didelė atsakomybė. Buvau jo studentė, todėl noriu atrasti žodžius, kurie taikliai įvardintų jo palikimą mums, jo mokiniams. O paliko daug. Atmintyje iškyla pokalbių nuotrupos, kuriose tarsi tinkama nata suskamba jam būdinga intonacija parinkti žodžiai apie tapybą: tapybos procesas, tapybinė situacija, tapybos santykis.

Šios parodos nėra vien tik pagarbus mokytojo paminėjimas, bet ir bandymas sujungti būtąjį ir esamąjį laiką viename taške. Déjà vu. Parodos „Šiandien prieš vakar“ pasakoja apie laiką, nuolatinę gyvenimo procesų kaitą, tapybos santykį, mokytojo ir jo mokinių ryšį. Visi parodų dalyviai vienaip ar kitaip yra siejami bendros patirties, vietos ir laiko saitais.

1995-2005 m. A. Vaitkūnas buvo Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Vizualaus meno katedros vedėjas ir pirmasis Tapybos studijos (dabar – Tapybos katedra) vadovas. Dešimtį metų vadovavęs Tapybos studijai, A. Vaitkūnas buvo ne tik idėjinis vadas edukacinėje aplinkoje. Jo nuomonė bei vertinimas buvo aktualūs ir už jos ribų. Dėstytojo požiūris į tapybą ir autoritetas padarė didelę įtaką daugeliui jo studentų. Vieni sekė jo formuojamos tapybos idėjomis, kiti tai transformavo į skirtingas vizualines, įvairių medijų raiškas.

Tapytojo idėjos išliko svarbios ir dabar. Todėl parodose pristatomi ne tik buvusių A. Vaitkūno studentų kūriniai, bet ir vėliau VDA KF tapybos studiją baigusių studentų darbai. Tai šiuolaikinė tapyba ir tapybos formos, kurios varijuoja nuo ekspresyvios iki konceptualios tapybos, tarpdisciplininiai menai, kurie atsispiria nuo tapybinio mąstymo pamatų, puoselėtų ir tapytojo A. Vaitkūno.

A. Vaitkūno tapyba, anuomet išsakytos mintys yra „čia ir dabar“, kaip neblėstantys, ryškūs atminties blyksniai, apgaubiantys mūsų šiandieną.“

Parodų serija „Šiandien prieš vakar“ yra tęstinio Dailininkų sąjungos galerijos projekto „Meistrai ir mokiniai“ dalis. Projektas dedikuojamas išskirtiniams lietuvių menininkams-pedagogams, siekiant užtikrinti jų kūrybos sklaidą, paskatinti naują jos kritinį įvertinimą pedagoginės veiklos kontekste, įvertinant nuopelnus meno mokyklos raidai. Siekiama įvardinti profesionalaus lietuviškojo meno tapatybės bruožus, atsekti tam tikrų meno istorijos etapų genealogiją, reprezentuoti tradicijos raidą ir jos atgarsius šiuolaikiniame mene.

Projekto rengėjas: Dailininkų sąjungos galerija.
Parodas „Šiandien prieš vakar“ iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga.

Partneriai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, galerija „Meno parkas“, VDA KF galerija „M2“, VDU menų galerija „101“, „Parko“ galerija.


PARODŲ PROGRAMA

2016 08 25-09 25
A. ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS
V. Putvinskio g. 64, Kaunas
Atidarymas: rugpjūčio 25 d. (ketvirtadienį), 17 val.
Autoriai: AGNĖ LIŠKAUSKIENĖ, LINAS JURČIUKONIS, KRISTINA JATAUTAITĖ, JULIJA GLEIXNER, AUSMA BANKAUSKAITĖ

2016 08 30-09 16
VDU menų galerija 101
Muitinės g. 7, Kaunas
Atidarymas: rugpjūčio 30 d. (antradienį), 17 val.
Atidarymo metu vyks VAIDOS TAMOŠEVIČIŪTĖS performansas
Autorės: ALMA VEIVERYTĖ, DALIA DŪDAITĖ, JUSTĖ SVIRSKAITĖ

2016 09 01-09 08
VDA KF galerija M2
Muitinės g. 2, Kaunas
Atidarymas: rugsėjo 1 d. (ketvirtadienį), 14 val.
Autoriai: JOVITA AUKŠTIKALNYTĖ-VARKULEVIČIENĖ, LAURA STEPONAVIČIŪTĖ, NERINGA ŠTARAITIENĖ, SIGITA DABULSKYTĖ, AISTĖ DABKEVIČIŪTĖ, DONARA MANUKIAN, GYTAUTAS BALKEVIČIUS

2016 09 01-09 19
VDA KF galerija STUDIJA
Muitinės g. 4, Kaunas
Atidarymas: rugsėjo 1 d. (ketvirtadienį), 15 val.
Autoriai: ROMANAS AVERINCEVAS, EDVINAS KLIMAS

2016 09 01-09 16
Galerija MENO PARKAS
Rotušės a. 27, Kaunas
Atidarymas: rugsėjo 1 d. (ketvirtadienį), 18 val.
Autoriai: LUKAS K0LM0G0RCEVAS, SAULIUS PALIUKAS, JŪRATĖ JARULYTĖ, POVILAS RAMANAUSKAS, MILDA GAILIŪTĖ, ROSANDA SORAKAITĖ, IGNAS GLEIXNER, GIEDRIUS ZAURA, GINTARĖ MARČIULAITYTĖ, DAIVA JASUKAITYTĖ, SIMONA LUKOŠEVIČIŪTĖ, AGNĖ JONKUTĖ, LINA MIKALAUSKIENĖ

2016 09 08-09 14
PARKO galerija
Rotušės a. 27, Kaunas
Atidarymas: rugsėjo 8 d. (ketvirtadienį), 18 val.
Autorės: GIEDRĖ BANKAUSKAITĖ-DAPKUVIENĖ, AKVILĖ LINKEVIČIENĖ, MONIKA ADOMAVIČIŪTĖ, MILDA ŠLEŽAITĖ-STANINIENĖ

KRAUNASI ...