Parodos laikas: 2016 12 08 - 2017 01 04. Atidarymas gruodžio 8 d., 18 val.

Vieta: Galerija "Meno parkas" (Rotušės a. 27, Kaunas)

Zinaida Dargienė. LAIMOS TINKLAS

 

Likimas man suteikė šiek tiek galimybių pažinti pasaulį betarpiškai, aplankant kai kurias šalis. Įdomiausia būdavo pažinti tos šalies dvasią. Apie ją kalbėdavo žmonių bendravimo kultūra, mitologija, tikyba, simboliai, liaudies meno stilistika.

Būdavo įdomu pastebėti šiuos ženklus architektūroje, buityje, profesionaliame mene ir kasdienybėje. Tiesa, atkreipiau dėmesį, kad kai kur pasaulyje tautos-šalies dvasia tarsi apmirusi. Ypač toks man pasirodė Egiptas, kur viskas dvelkė buvusia faraonų laikų kapų didybe, grožiu ir menu.

Sušildydavo tos šalys, kur liaudies meno ženklai reiškėsi kaip kasdienybės realija. Kur tautos dvasia nesvetima ir profesionaliai dailei. Po šio suvokimo atėjo troškimas mūsų — baltiško meno – ženklų kalbą dar labiau aktualizuoti, pateikti ją ne tik kaip istorinio palikimo dovaną, bet kaip gyvą šiandienos realiją.

Užduotis pasirodė sudėtinga. Pabodusi kasdienybės stilistika, suvokiama kaip baltiško meno raiška, atrodė nuobodi ir pasenusi, audringai besivystančios kompiuterizacijos ir naujų technologijų akivaizdoje. Ir štai, 2013 metų Kauno bienalės „UNITEKSTAS“ nekonkursinėje programoje Modris Tenisonas pateikė projektą „Laimos tinklas“. Jam talkino kompiuterinės programinės įrangos specialistas Armandas Strazdas ir dailėtyrininkas Vytautas Tumėnas. Kompiuteryje įvedus asmens vardą, pavardę ir gyvenamą vietą, „Laimos tinklas" pateikia to asmens kodą-ženklą, paremtą baltų juostų simboliais, ženklais, ornamentika. Šiuolaikinė ženklų interpretacija leidžia kalbėti apie deivės Laimos lemties ranką, žmogaus charakterį, būsimą gyvenimą, likimą.

Apie likimą mes nuolat mąstome. Gyvendami nuolat susiduriame su likimo ženklais. Kabala moko: mes patys galime keisti savo likimą. S. Kanišauskas: „Lemtimi aš vadinu kiekvienos sistemos (žmogaus, šeimos, valstybės)... tam tikrą... tikslą, būvį, į kurį evoliucionuoja sistema".

Krikščionybėje likimas yra dieviškoji apvaizda.

Lietuvių ir latvių likimo lėmėja — mitologinė būtybė Laima – siekia, kad pildytųsi lemtis. Gimimo ir gyvenimo lėmėjos ženklas EGLĖ. Pasinaudodama suteikta M. Tenisono galimybe kompiuteryje paklaidžioti po pasaulio tinklą su deive Laima, atsispaudžiau visos savo šeimos ženklus-kodus, ir šioje parodoje žaidžiu su jų interpretacijomis.

Žaidimas labai smagus ir, galima sakyti, beribis...

Zinaida Dargienė

KRAUNASI ...