Parodos laikas: 2017 10 04 - 2017 10 27

Vieta: Galerija "Meno parkas" (Rotušės a. 27, Kaunas)

 

Šiuolaikinio meno paroda „Naujos istorijos“ festivalio „Vitrum Balticum. Pinklės!“ kontekste reprezentuoja dabarties diskursą, tačiau ji glaudžiai siejasi ir su festivalyje analizuojamomis atminties ir praeities temomis. Atmintis šiuo atveju – skirtingų kartų santykis su praeitimi, kuri reflektuojama per vaizdų, naratyvų ir aplinkos poveikio reikšmes kol tampa tariama asmenine patirtimi. Anot filosofo F. De Brigard, „<...> prisiminimas – tai tam tikra kognityvinės sistemos funkcija, leidžianti lanksčiai performuoti skirtingus užkoduotus pėdsakus į galimus praeities įvykius, kurie įvyko arba neįvyko kuriant būsimų įvykių modelius.“ 
Parodos „Naujos istorijos" kolekcija parengta remiantis temomis ir gvildena menininkų ieškojimus, apimančius asmeninius pasakojimus, socialinę, kultūrinę atmintį. Taip pat apeliuoja atminties perkūrimą, koncentruojasi ties fikcija ar dviprasme tiesa. Parodos autoriai žvelgia į artimiausią dabartį tarsi iš įsivaizduojamos ateities distancijos. Kai kurie iš jų susitelkia ties individo statuso įtvirtinimu virtualios, technokratinės pasaulėjautos kontekste ir kvestionuoja tapatybės problematiką. Kiti tiria fizines šviesos ir stiklo kaip medžiagos savybes, kelia materialaus nematerialumo idėją, ar koduoja prisiminimus fiziniame meno objekte. Treti nutolsta nuo subjektyvaus asmeninio patyrimo ir atveria kolektyvinės sąmonės žaizdas, tyrinėja galios klausimus, kuria naujus pasaulio žemėlapius. Eksponuojami galerijoje kūriniai susitinka uždaroje terpėje ir kuria tarpusavio sąsajas tarp kultūrų, šalių, įsitikinimų. Žiūrovai, pakliuvę į atminties pinkles, kviečiami užmegzti ryšį tarp praeities ir dabarties, apsvarstyti besikeičiančią istorijos ir praeities reikšmę. Istorija čia veikia kaip tam tikri praeities pėdsakai, o kūriniai tampa praėjusio laiko tęsiniu. Menininkai ieško, klausia bei apmąsto tiesos reprezentavimo klausimą kaip kolektyvinės atminties išraišką, tokiu būdu bandydami suvokti savo pačių praeitį. 

Parodos menininkai: Verena Schatz (Austrija), Fredrik Nielsen (Švedija), Palo Macho ir Jana Hojstričova (Slovakija), Patrik Illo (Sovakija), Silvano Rubino (Italija), Jens Gussek (Vokietija), Riika Haapasaari (Suomija), Saman Kalantari (Italija), Valmantas Gutauskas (Lietuva), Valda Verikaitė (Lietuva), Teresa Almeida (Portugalija), Petra Thorgren (Švedija), Marzena Krzeminska (Lenkija), Simone Fezer (Vokietija), Anais Dunn (Prancūzija).

Parodos kuratorės: 
Maja Heuer, stiklo muziejaus „Glass factory“ Švedijoje direktorė
Julija Pociūtė, menininkė, „Vitrum Balticum 2017“ projekto vadovė.

Ekskursijos parodoje NAUJOS ISTORIJOS:
Spalio 20 d. 18 val. Ekskursija su parodos menininkais. 
 

Edukacinė programa parodoje, NAUJOS ISTORIJOS:
Spalio 10 d. (antradienį) 17 val. 
Spalio 18 d. (trečiadienį) 17 val.
Spalio 24 d. (antradienį) 17 val. 

Platesnė informacija: www.vitrumfestival.com 

Festivalį organizuoja: Lietuvos dailinininkų sąjungos Kauno skyrius.
Festivalį finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija, Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“.
Festivalio rėmėjai ir partneriai: VDA Kauno fakultetas, Nacionalinis M.K.Čiurlionio muziejus, Galerija “Meno parkas”, UAB “Kauno stiklas”.
Festivalio rėmėjai ir partneriai: „Glass factory", „Glass remis", Kauno kolegija, „Hero.lt", „Baltaxia", „Caffeine roasters".
Festivalio informaciniai partneriai: „Kauno diena", „Kaunas pilnas kultūros".

KRAUNASI ...