Parodos laikas: 2014 07 23 - 08 13

Vieta: Galerija "Meno parkas" (Rotušės a. 27, Kaunas)

Dainius Trumpis. IDENTITETAS

 

Dainiaus Trumpio kūryboje jau kuris laikas įsitvirtinusios figūratyvios tapybos kompozicijos. Įsimintina spalvų, linijų ir formų kalba tapomi monumentalūs portretai varijuoja nuo abstraktaus iki konkretaus motyvo, o įtaigiai užfiksuotos autoriaus nuorodos ženklina vaizduojamųjų ambivalentiškus virsmus. Nuolat eksperimentuojantis autorius, besimėgaujantis dažų tepimo laisve, turi suformavęs ir išgryninęs jam būdingą ekspresyvią potėpio liniją, kuri impulsyviai skrodžia, dalina, apriboja ar praplečia drobės paviršių.

Tematinis Dainiaus Trumpio drobių laukas pripildytas paribių individais, šventaisiais, marginalizuotomis būtybėmis, korumpuotoms kastoms priklausančiais pareigūnais, maištininkais bei žmonių teisių gynėjais. Tai veidai, segmentiškai išplėšti iš kasdienybės trajektorijų, liudijantys individualias ir kolektyvines patirtis, peržengiantys liminalumo ribas. Kūriniuose užfiksuota slenkstiškumo padėtis – tai pereinamumo būsena tarp dviejų tarpsnių, kai individai būna tarp būsenų arba nepriklauso nei vienai, tai reiškia, kad jie nebepriklauso nei tai bendruomenei, kurios nariais buvo, nei tai, kurioje bus reinkorporuoti. Liminalinėje būsenoje žmonės išgyvena tokius socialinius santykius, kurie yra praradę klasifikacinį ir vertybinį griežtumą, vietos ir laiko orientyrus ir veikiami vien tik mitų-ritualų-simbolių kuriamos tvarkos.

Identiteto tematika Dainiaus Trumpio kūriniuose siejama su skirtingomis tikrovės konfigūracijomis, identitetas, kuris čia ir dabar kuriamas, yra procesualus ir dinamiškas. Antropologiškai žvelgiant suprantamas ne tik kaip tapatinimasis, bet ir kaip kitoniškumas, skirtumas. Tai nuolatinis ribų braižymas per saistymosi ir atsiribojimo konstravimo procesą. Autorius polemizuoja su identitetų saugotojais, gąsdinančiais susvetimėjimu, bešakniškumu, draudžiančiais laisvas ir sąmoningas, nors kartais ir dramatiškas metamorfozes. Dainiaus Trumpio meistriškai tapomi portretai tarsi judesyje fokusuojami veidų rakursai, kuriuose užfiksuojami svarbiausi kismo procesai, o keitimosi ritualuose galimai patvirtinami nauji identitetai.

Prievartinė, sąmoninga, ar atsitiktinė transformacija nėra tik vaidmens ar kūno pakeitimas, tai vidinio lūžio, persikeitimo aktas. Ypač didėjančių standartizavimų, unifikacijos akistatoje, beveidės visuomenės, žmonių-kodų sąmoningas virtimas kuo kitu tampa iššūkiu. Dainiaus Trumpio paveiksluose daugiasluoksniškai modeliuojami, gniuždomi, deformuojami veidai esti nuolatiniame persimaišyme nesukuriant vientiso tapatumo. Daugelis vaizduojamų portretų įkūnija įvairiausius virsmus, kurie organiškai koreliuoja su autoriaus tapybos procesu, kuomet iš persidengiančių dažų pėdsakų kuriamas ekspresyviai kintantis tapybinis audinys.

Dainiaus Trumpio portretuojami veidai skatina svarstyti identitetų temą perfomatyviu, t.y. kismo požiūriu, kuomet įvairios patirtys, pažeidžiančios gyvenimo stabilumą, visuomenės tvarką, bei kasdienybės tvarumą gali atverti naujas virsmo galimybes – galimybę tapti kitu.

Meno antropologė Asta Jurevičiūtė

 

Parodą remia Lietuvos kultūros taryba 

KRAUNASI ...