Gabrielės Aleksės paroda ALTER ERDVĖ

2022.04.01

 

Balandžio 1 d. (penktadienį) 18 val., galerijoje „Balta“ (M. Valančiaus g. 21) vyks Gabrielės Aleksės personalinės parodos „ALTER ERDVĖ“ atidarymas. Kviečiame!

„Pagrindinė šios parodos kūrybinių ieškojimų tema - žmogaus vidinio pasaulio svarba. Nuo seno pasaulis buvo skirstomas į vertikalės ir horizontalės santykio dermę – pirminė visuma, dieviškoji begalybė ir kartu tvėrinijos baigtinumas. Mano kaip menininkės siekis - nukreipti žvilgsnį į vertikalę, siekiant sukurti erdvės įvaizdinį, kaip atsvarą horizontaliajai kasdienybės plotmei. Čia horizontalumą galima suvokti kaip kasdienybės atitikmenį. Tai mums įprasto gyvenimo plotmė, išgyvenimai, būtinieji poreikiai, kalba, mus ribojantys skirtumai. Vertikalė tuo tarpu yra nuoroda į alternatyviąją plotmę, į estezę, jutimo ir suvokimo pajautą, naujo tikslo kryptį. Būsena kurios neįmanoma nusakyti žodžiais. Tad šią numanomą plotmę galima būtų priskirti metafizinei prigimčiai.
Parodos pavadinimas „ALTER ERDVĖ“ yra šios bekalbės tikrovės paieškos, pasitelkiant asmenines patirtis iš savo „alter“ dvasinių ieškojimų. Kūrybinės paieškos bus grindžiamos estetine pajautų sanpyna, patirtis esančias virš horizontaliosios plotmės, kurių negalima perteikti kalba. Mano tapybos darbuose dominuoja erdvinės architektūrinės konstrukcijos - nuoroda į saugumą, žmogaus kūno, kaip namų simbolį. Jos įvairiais būdais atsiveria per tuščias ertmes į begalinę alter ardvę, kaip sąsaja su vidine transcendentine erdve, kaip nuoroda į esmines pasikeitimo galimybes.“
- Gabrielė Aleksė

Paroda veiks balandžio 1–23 d.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.